Kancelaria Radcy Prawnego
Anna Przesławska

Kancelaria oferuje usługi prawne dla przedsiębiorców i klientów indywidualnych na terenie Poznania, Obornik i okolic.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Zapraszamy Cię do naszej kancelarii. Dołożymy wszelkich starań, by znaleźć dla Ciebie konkretne i skuteczne rozwiązanie.

Kancelaria Radcy Prawnego
Anna Przesławska

Kancelaria oferuje usługi prawne dla przedsiębiorców i klientów indywidualnych na terenie Poznania, Obornik i okolic.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Zapraszamy Cię do naszej kancelarii. Dołożymy wszelkich starań, by znaleźć dla Ciebie konkretne i skuteczne rozwiązanie.

Usługi prawne

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Przesławska świadczy usługi w wielu dziedzinach prawa, dla klientów indywidualnych i biznesowych.
Kliknij w nazwę specjalizacji i zobacz, jak możemy Ci pomóc.

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Przesławska - Prawo Rodzinne

Prawo rodzinne

SZCZEGÓŁY

Prawo rodzinne

Sprawy rodzinne budzą najwięcej emocji. Zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego naszym klientom gwarantujemy wsparcie, zrozumienie i dyskrecję. 

Oferujemy pomoc w poniższych sprawach:

 • rozwód
 • separacja
 • unieważnienie małżeństwa
 • podział majątku wspólnego
 • ustalenie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem
 • alimenty
 • ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa.
Kancelaria Radcy Prawnego Anna Przesławska - Odszkodowania i Windykacja

Odszkodowania i windykacja

SZCZEGÓŁY

Odszkodowania i windykacja

Od wielu lat pomagamy naszym klientom w sprawach, które dotyczą odszkodowania i windykacji. Z naszą pomocą zwiększają szansę na odzyskanie swoich środków finansowych.  

W ramach współpracy:

 • opracowujemy pozwy i wezwania do zapłaty
 • sporządzamy wnioski o wszczęcie egzekucji
 • uczestniczymy w czynnościach egzekucyjnych i reprezentujemy klientów przed sądem
 • pomagamy w negocjacjach z dłużnikiem.
Kancelaria Radcy Prawnego Anna Przesławska - Prawo Umów

Prawo umów

SZCZEGÓŁY

Prawo umów

Naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę z zakresu prawa umów. Udzielamy porad, uczestniczymy w negocjacjach oraz konsultacjach.

Sporządzamy i opiniujemy kontrakty i umowy handlowe, w tym umowy:

 • kupna-sprzedaży
 • najmu
 • kredytowe
 • deweloperskie
 • konsumenckie.
Kancelaria Radcy Prawnego Anna Przesławska - Upadłość Konsumencka

Upadłość konsumencka

SZCZEGÓŁY

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to redukcja lub umorzenie wszystkich należności. To druga szansa dla każdej osoby, która zmaga się z trudnościami finansowymi.  Od lat pomagamy naszym klientom w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. 

Oferujemy kompleksowe doradztwo na każdym etapie tego procesu:

 • przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej
 • w trakcie procesu
 • po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, wspierając klientów w kontaktach z syndykiem i wierzycielami.
Kancelaria Radcy Prawnego Anna Przesławska - Prawo Nieruchomości

Prawo nieruchomości

SZCZEGÓŁY

Prawo nieruchomości

W ciągu ostatnich lat wyspecjalizowaliśmy się w szeroko pojętym prawie nieruchomości. 

Dzięki zdobytemu w tym czasie doświadczeniu, oferujemy naszym klientom skuteczną pomoc, w ramach której:

 • sporządzamy opinie prawne
 • doradzamy na bieżąco w procesach budowlanych
 • pomagamy w sprawach o naruszenie posiadania i eksmisję
 • prowadzimy sprawy z zakresu prawa własności nieruchomości i rzeczy ruchomych
 • reprezentujemy klientów w sprawach o zniesienie współwłasności lub rozgraniczenie nieruchomości
 • pomagamy w ustanowieniu służebności drogi koniecznej
 • zajmujemy się sprawami z zakresu zasiedzenia nieruchomości
 • sporządzamy projekty umów, a także pomagamy w negocjacjach
 • badamy treści księgi wieczystej i udzielamy bieżących porad prawnych
 • pomagamy w założeniu ksiąg wieczystych
 • przygotowujemy wnioski o wpis lub wykreślanie praw i roszczeń w księdze wieczystej
 • prowadzimy postępowania związane z księgami wieczystymi (m.in. uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym).
Kancelaria Radcy Prawnego Anna Przesławska - Postępowanie spadkowe

Postępowanie spadkowe

SZCZEGÓŁY

Postępowanie spadkowe

Sprawy dotyczące spadku mogą być bardzo trudne, zwłaszcza jeśli dodatkowo pojawią się konflikty pomiędzy krewnymi. Korzystając z pomocy kancelarii, nasi klienci unikają niepotrzebnych nerwów i dodatkowego stresu. 

W ramach współpracy:

 • pomagamy w stwierdzeniu nabycia spadku na podstawie ustawy oraz testamentu
 • reprezentujemy w sprawach o zachowek
 • wspieramy w sprawach dotyczących uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia
 • pomagamy uzyskać zobowiązanie do wykonania zapisu lub polecenia, a także zmniejszenie zobowiązań z tego tytułu
 • prowadzimy sprawy o podział spadku.
Kancelaria Radcy Prawnego Anna Przesławska - Mediacja

Mediacja

SZCZEGÓŁY

Mediacja

Mediacja to szansa na rozwiązanie sprawy, zanim zostanie skierowana do sądu. Bardzo mocno angażujemy się w cały proces, by jak najszybciej dojść do porozumienia z korzyścią dla każdej ze stron.  

Dzięki mediacji nasi klienci: 

 • oszczędzają czas i pieniądze – postępowania sądowe są kosztowne i bardzo często ciągną się latami, a dzięki mediacji istnieje duża szansa na rozwiązanie sporu i ugodę znacznie szybciej i taniej

 • unikają stresu związanego z postępowaniem sądowym – częste wizyty w sądzie wiążą się z dodatkowym stresem, natomiast mediacja pozwala na rozwiązanie konfliktu w przyjaznym środowisku
 • uzyskują większe poczucie sprawiedliwości – w mediacji obie strony wspólnie pracują nad rozwiązaniem konfliktu, kontrolując na bieżąco treść i warunki ugody.
Kancelaria Radcy Prawnego Anna Przesławska - Prawo Spółek

Prawo spółek

SZCZEGÓŁY

Prawo spółek

Znajomość przepisów prawno-podatkowych, które regulują działalność spółek, jest dla polskich przedsiębiorców ogromnym wyzwaniem.

Dlatego naszym klientom oferujemy kompleksową współpracę, w ramach której:

 • zajmujemy się tworzeniem i rejestracją spółek osobowych i spółek kapitałowych w rejestrze spółek
 • reprezentujemy i prowadzimy sprawy spółek prawa handlowego
 • aktualizujemy dane ujawniane w rejestrach
 • dokonujemy wszelkich czynności związanych z zakończeniem działalności gospodarczej spółki, w tym przeprowadzamy postępowania likwidacyjne, układowe i upadłościowe
 • przygotowujemy i przeprowadzamy restrukturyzację, zmiany podmiotowe i kapitałowe związane z łączeniem, podziałem i przekształcaniem spółek prawa handlowego
 • reprezentujemy klientów w sporach, które wynikają ze stosunku spółki oraz pomagamy w rozwiązywaniu konfliktów między udziałowcami lub akcjonariuszami
 • wspieramy przy ustanawianiu i rejestracji fundacji
 • pomagamy przy założeniu i rejestracji stowarzyszeń.
Kancelaria Radcy Prawnego Anna Przesławska - Prawo Cywilne

Prawo cywilne

SZCZEGÓŁY

Prawo cywilne

Prawo cywilne to bardzo szerokie zagadnienie. W praktyce reguluje przede wszystkim sposób zawierania, wykonywania i egzekwowania umów cywilnoprawnych. Naszym klientom oferujemy pełne wsparcie, w ramach którego:

• udzielamy porad prawnych związanych z bieżącą działalnością klienta
• sporządzamy pisma sądowe i inne z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami publicznymi
• opiniujemy i przygotowujemy umowy, statuty i regulaminy
• sporządzamy opinie prawne oraz informacje z zakresu stosowania prawa
• udzielamy informacji prawnych o zmianach w obowiązujących przepisach prawa
• reprezentujemy klientów w sporach z dłużnikami
• występujemy w imieniu klienta przed sądami, organami administracji, a także w sprawach przed organami egzekucyjnymi.

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Przesławska - Prawo Pracy

Prawo pracy

SZCZEGÓŁY

Prawo pracy

Ilość norm prawnych z zakresu prawa pracy jest bardzo duża. Ich znajomość może stanowić spory problem, nawet dla doświadczonych pracodawców. 

Zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego naszym klientom oferujemy kompleksową współpracę, w ramach której:

 • sporządzamy umowy dotyczące nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
 • tworzymy regulaminy pracy i regulaminy wynagradzania
 • konstruujemy umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej
 • sporządzamy umowy gwarantujące ochronę tajemnicy handlowej
 • tworzymy układy zbiorowe pracy
 • pomagamy w procesie zatrudniania cudzoziemców w Polsce
 • reprezentujemy klientów w postępowaniu przed sądami powszechnymi i organami administracji państwowej
 • prowadzimy mediacje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem w zakresie wzajemnych roszczeń.
Kancelaria Radcy Prawnego Anna Przesławska - Windykacja Należności

Windykacja należności

SZCZEGÓŁY

Windykacja należności

Brak zapłaty za wykonane zlecenie to problem, który bardzo często dotyka przedsiębiorców. Do tego typu spraw podchodzimy z pełną determinacją, by jak najszybciej uzyskać dla naszych klientów zaległe należności. 

W ramach spraw windykacyjnych:

 • reprezentujemy klientów w toku postępowania przedsądowego, sądowego oraz egzekucyjnego
 • przygotowujemy wezwania do zapłaty w postępowaniu sądowym oraz pisma procesowe w toku postępowania
 • sporządzamy pisma konieczne do wszczęcia egzekucji oraz reprezentujemy klienta, aż do zakończenia postępowania egzekucyjnego i zwrotu zasądzonej należności.
Kancelaria Radcy Prawnego Anna Przesławska - RODO

RODO

SZCZEGÓŁY

RODO

Prawidłowe przechowywanie danych osobowych to nowość, która cały czas wzbudza wiele wątpliwości wśród przedsiębiorców. Rozumiemy to, dlatego naszym klientom oferujemy pełne wsparcie w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych.

W ramach współpracy:

 • reprezentujemy klientów przed organem nadzoru, klientami i kontrahentami w zakresie ochrony danych osobowych
 • doradzamy i szkolimy pracowników w zakresie przestrzegania polityk, regulaminów i wytycznych dotyczących ochrony danych osobowych
 • pełnimy funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • wspieramy klientów w przypadku kontroli lub gdy wystąpi naruszenie bezpieczeństwa ochrony danych osobowych
 • prowadzimy kontrole dotyczące przestrzegania ochrony danych osobowych
 • weryfikujemy i aktualizujemy dokumenty, umowy, regulaminy, zapytania, klauzule oraz inne dokumenty z zakresu ochrony danych osobowych
 • rozpatrujemy zapytania i skargi osób, których dotyczą dane
 • pomagamy w realizacji obowiązków informacyjnych, w tym odpowiadamy na zapytania, udzielamy informacji, piszemy sprostowania, usuwamy i przekazujemy dane osobowe zgodnie z RODO
 • pełnimy funkcję punktu kontaktowego dla podmiotów, których dane są przetwarzane
 • współpracujemy i utrzymujemy stały kontakt z Urzędem Ochrony Danych Osobowych
 • przygotowujemy konsultacje prawne w trakcie tworzenia prawidłowych procedur przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami RODO
 • doradzamy w zakresie realizacji Privacy by Design i by Default

 • analizujemy i weryfikujemy dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych
 • prowadzimy rejestr czynności oraz kategorii przetwarzania danych.
Kancelaria Radcy Prawnego Anna Przesławska - Prawo Administracyjne

Prawo administracyjne

SZCZEGÓŁY

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to bardzo rozbudowana i skomplikowana dziedzina prawa, która jest jedną ze szczególnych specjalizacji naszej kancelarii. Od lat wspieramy przedsiębiorców w dochodzeniu ich praw względem organów administracyjnych. 

W ramach współpracy:

 • pomagamy i reprezentujemy w postępowaniach o legalizację samowoli budowlanych i postępowaniach naprawczych przed organami nadzoru budowlanego
 • reprezentujemy w postępowaniach administracyjnych oraz w administracyjnych postępowaniach nadzwyczajnych (o stwierdzenie nieważności i wznowienie postępowaniach)
 • występujemy w imieniu klienta w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym,
 • reprezentujemy przed sądami administracyjnymi (WSA i NSA)
 • sporządzamy wnioski, odwołania i zażalenia w postępowaniu administracyjnym
 • opracowujemy zarzuty i zażalenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.
Kancelaria Radcy Prawnego Anna Przesławska - Mediacja

Mediacja

SZCZEGÓŁY

Mediacja

Mediacja to szansa na rozwiązanie sprawy, zanim zostanie skierowana do sądu. Bardzo mocno angażujemy się w cały proces, by jak najszybciej dojść do porozumienia z korzyścią dla każdej ze stron. 

Dzięki mediacji nasi klienci:

 • oszczędzają czas i pieniądze – postępowania sądowe są kosztowne i bardzo często ciągną się latami, a dzięki mediacji istnieje duża szansa na rozwiązanie sporu i ugodę znacznie szybciej i taniej

 • unikają stresu związanego z postępowaniem sądowym – częste wizyty w sądzie wiążą się z dodatkowym stresem, natomiast mediacja pozwala na rozwiązanie konfliktu w przyjaznym środowisku
 • uzyskują większe poczucie sprawiedliwości – w mediacji obie strony wspólnie pracują nad rozwiązaniem konfliktu, kontrolując na bieżąco treść i warunki ugody.

Potrzebujesz
pomocy prawnej?

Kancelaria Radcy Prawnego

Anna Przesławska

Anna Przesławska jest radcą prawnym oraz założycielką kancelarii.

Prawo studiowała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją pracę magisterską napisała i obroniła pod czujnym okiem prof. zw. dr. hab. Zdzisława Kędzia. Dotyczyła ona prawa konstytucyjnego i zgody pacjenta na zabieg medyczny.

Po ukończeniu aplikacji radcowskiej, Anna Przesławska została wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Jest również absolwentką Podyplomowego Studium Prawa Handlowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W ostatnich latach współpracowała z wieloma kancelariami radcowskimi. W tym czasie obsługiwała klientów indywidualnych oraz średnie i duże podmioty gospodarcze.

Poprzez swoją pracę i ciągły rozwój zdobyła duże doświadczenie w wielu dziedzinach prawa, które dziś skutecznie wykorzystuje w swojej kancelarii.

Specjalizuje się w szczególności w prawie nieruchomości i spółek, a także w prawie cywilnym, rodzinnym, administracyjnym oraz windykacji.

W ostatnim czasie Anna Przesławska poszerzyła ofertę kancelarii o mediacje sądowe dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. Jest wpisana na listę stałych mediatorów, którą prowadzi Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Anna Przesławska jest radcą prawnym oraz założycielką kancelarii.

Prawo studiowała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją pracę magisterską napisała i obroniła pod czujnym okiem prof. zw. dr. hab. Zdzisława Kędzia. Dotyczyła ona prawa konstytucyjnego i zgody pacjenta na zabieg medyczny.

Po ukończeniu aplikacji radcowskiej, Anna Przesławska została wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Jest również absolwentką Podyplomowego Studium Prawa Handlowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W ostatnich latach współpracowała z wieloma kancelariami radcowskimi. W tym czasie obsługiwała klientów indywidualnych oraz średnie i duże podmioty gospodarcze.

Poprzez swoją pracę i ciągły rozwój zdobyła duże doświadczenie w wielu dziedzinach prawa, które dziś skutecznie wykorzystuje w swojej kancelarii.

Specjalizuje się w szczególności w prawie nieruchomości i spółek, a także w prawie cywilnym, rodzinnym, administracyjnym oraz windykacji.

W ostatnim czasie Anna Przesławska poszerzyła ofertę kancelarii o mediacje sądowe dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. Jest wpisana na listę stałych mediatorów, którą prowadzi Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Radca Prawny Anna Przesławska